Спортен празник на 1 ноември

На 1 ноември (Ден на народните будители) от 15:00 часа ще се проведе традиционен спортен празник пред офиса на сдружение „Зона Ловеч“ в ж.к. „Здравец“.
 
Състезанията ще бъдат по:
1.  Тенис на маса
2.  Уличен фитнес
3.  Скок от място
4.  Скок на въже
5.  Игра на дама
6.  Въртене на обръч
7.  Народна топка

Заелите първо място ще получат награди, а за всички участници ще има лакомства.
Такса за участие за всяко състезание – 2 лв.
Записване за състезанията може да направите в офиса на сдружението.
Сдружение „Зона Ловеч” очаква вашата подкрепа и спомоществователство за провеждане на събитието.
                                                                                                           

Благодарим на всички, които по някакъв начин взеха участие във всчико това!
Заключителна пресконференция


Сдружение „Зона Ловеч” и ръководството на Обществен съвет – Ловеч, Ви канят на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“ на заключителна пресконференция по проект „НОВО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”.

Заключителната пресконференция ще се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на проекта и финансиращата организация.
2. Представяне на избраното ръководство на Обществения съвет.
3. Представяне на документите създадени от работните групи, път, трудности, реализизация.
4. Представяне на кандидат кметовете за Община Ловеч.
5. Изказване на кандидат кметовете на тема: „Има ли нужда от гражданско общество в Община Ловеч?”.
                                                                                                                         
Заключителната пресконференция по проект „Ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч се проведе на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“.
На нея бяха поканени представители на неправителствения сектор, граждани, представители на политически партии и журналисти.
На срещата бе представен самият проект и финансиращата го организация, както и основните документи за работата на Съвета разработени през тези 13 месеца.
Представено беше и ръководството на Обществения съвет в лицето на председателя, зам. председателя и секретаря, които са избрани на учредителното събрание на Съвета.

Присъстващите изразиха позитивна нагласа към новосформираният Обществен съвет и готовност за подкрепа, като му пожелаха успешен старт и активни действия в подкрепа на гражданското общество.

Учредителното събрание на Обществен съвет

На 24 септември 2015 г. в гр. Ловеч се проведе учредително събрание на Обществен съвет в Община Ловеч.
На него бяха поканени представители на всички институции, неправителствени организации, медии и граждани. Всчики документите по учредяване бяха предварително предоставени на заинтересованите страни с цел запознаване и внасяне на допълнителни предложения за изменение.

Учредителното събрание се проведе от 17:00 часа в офиса на сдружение „Екомисия 21 век“ при следния дневен ред:
1. Представяне на Правилник на Обществения съвет, Етичен кодекс и Бъдещото споразумение.
2. Учредителен акт.

Общественият съвет се изгражда по проект „Ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.. По време на проекта до сега бяха проведени въвеждаща пресконференция, 9 работни срещи и обучения сързани с изграждането на Обществения съвет, където подробно бяха обсъдени и създадени основополагащите документи на новосформираният съвет.

За председател на Обществения съвет  бе избран Анатоли Атанасов – той е секретар на сдружение ”Зона Ловеч” и една от основните фигури във велоклуб «Пресечената скала» Ловеч. За заместник председател беше избрана Албена Йончева, която е активна в работата си с «Местен център за работа с доброволци към регионална библиотека проф. «Беню Цонев» и разширява дейността си в неправителственият сектор. За секретар е избрана Десислава Димитрова, която работи за сдружение „Екомисия 21 век”.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.


БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КУЛИНАРЕН КОНКУРС


На 15 август 2015 г. от 18:00 часа Сдружение „Зона Ловеч” кани гражданите на гр. Ловеч на Благотворителен кулинарен конкурс! 
Търсим вашата подкрепа за набиране на средства за двете ежегодни спортни състезания за децата в квартал “Здравец“ на 1 юни и на 1 ноември. Подкрепете децата да спортуват и да растат здрави!


Програма:
1. Представяне на кулинарните шедьоври. Журиране и отличаване на най-добрите.
В конкурса могат да вземат участие - желаещи от всички възрасти, които могат да се представят със своето любимо ястие или със своята любима консервирана зимнина (лютеница, конфитюр или др.).

2. Индивидуална игра за деца - Да направим здравословен сандвич.
Участват 5 деца от 6 до 9 години и 5 деца от 10 до 14 години.

3. Индивидуална игра за деца - Да направим здравословно шишче.
Участват 5 деца от 6 до 9 години и 5 деца от 10 до 14години.

4. Фамилна отборна игра - Фенер от диня.
Участват 5 отбора по двама човека (един възрастен и едно дете).

5. Отборна игра за деца - Изработка на плодово или зеленчуково пано.
Участват два отбора по три деца от 6 до 14 години.

6. Индивидуална игра за деца - Нарисувай натюрморт.
Участват 5 деца от 6 до 14 години.

7. Индивидуална игра за деца - Бягане с чаша вода.
Участват 10 деца от 6 до 18 години.

Предварително записване за участие в Благотворителният кулинарен конкурс може да се направи в офиса на сдружението или на телефони: 0888 24 77 90, 0887 49 00 54 до 14 август.
                                                                                                   
Победителите в кулинарният конкурс:
1 място Баба Венка - тутманик "Роза"
2 място Баба Маргарита - "Сюрприз"
3 място Баба Димитрина - "Баница мечта"
Трите достойни кулинарки са поканени да участват във Варошлийски вечери, заедно с баба Румяна, заради кошницата с подправки и баба Цветанка заради идеята да е облечена с национална носия тя даряваше лично всички със Здравец.
Г-жа Косева направи "Арабски сладкиш", но не участва в класирането, защото беше част от комисията.
Победител в консервираната зимнина беше баба Маргарита с "Печена лютеница".

Здравословни сандвичи:
Деца от 6 до 9 г. - победител Теменуга
Деца от 10-14 г. победител Ирена Иринеуш

Плодови/зеленчукови шишчета 
Деца от 6 до 9г - победител Мартин
Деца от 10-14г. победител - победител Мария

Рисунка натюрморт - победител Мартина Бояджиева
Динени фенери - победител сем. Тотеви
Бягане с чаша вода - победител Ванеса
Бягане с тенис хилка и топче - победител Ирена Ирнеуш

Комисията беше от 6 човека в която имаше и детско присъствие Михаела Анатолиева, Христо Калчев, Христо Христов, Валентин Вълев- председател на сдружение "Зона Ловеч", Елена Косева - начален учител в пенсионна възраст и Ирина Митева - председател на групата общински съветници от партия "ГЕРБ". 

Събитието уважиха и кмета на Община Ловеч г-н Минчо Казанджиев, Валентина Митева- председател на общинските съветници на партия "БСП" и журналиста Милко Недялков, които осигуриха наградите за победителите от конкурсите. 


В тъмното динените фенерите светеха и създаваха приятна атмосфера и привличаха интереса на децата. 

Сдружение "Зона Ловеч" е учредено на 15 август 2009 г., затова в края на събитието имаше торта за 6-тата годишнина на сдружението и много доволни детски лица. Събитието бе възможно с помощта на нашите спонсори - Община Ловеч, "ВИК" - Ловеч, „Славимес” ЕООД, „Чайка” ЕООД и със съдействието от Приятелите на сдружение „Зона Ловеч”- Ирина, Поля, Ивелина, Елена, Василка, Илонка, Маргарита, Цветанка и Иванка.

За успешната реализация на Благотворителният кулинарен конкурс благодарим специално на:
Деница Вълева
Неда Желязкова
Вероника Гечевска
Грасиела Георгиева
Мартин Милков
Михаил Дончев
Христо Христов
Михаела Анатолиева
и Христо Калчев

Обществен съвет Ловеч

Дневен ред за работната среща на 26.06.2015 г.

13:00 часа - Представяне на проекта и донора
13:15 часа - Дискусия за разработеният "Етичен кодекс" 2
14:30 часа - Кафе-пауза
15:00 часа - Изготвяне на стратегия по застъпничество за успешно реализиране на проекта и създаване на общественият съвет. Подготовка на документите, които трябва да бъдат внесени в Община Ловеч
16:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през юли 2015 г.


 

Форум гражданско участие с регионален форум в Ловеч

Както може би знаете, Форум Гражданско Участие (ФГУ) e национална мрежа, обединяваща усилията на над 100 граждански организации за осигуряване на ефективно гражданско участие и взаимодействие с властите на местно, регионално и централно ниво. Негови членове са активни организации от цялата страна, работещи в различни сфери на обществения живот, обединени от увереността, че заедно могат да постигнат повече ефективност и положителни резултати.

Проект „ФГУ – мрежата в действие”
Регионален обществен форум
Северозападен район за планиране
18-19.06.2015 Ловеч

Сдружение "Зона Ловеч" също е част от мрежата на ФГУ.
www.fgu.bg

ВРЪХ "ОКОЛЧИЦА" 2 ЮНИ 2015 г.БОТЕВИ ПРАЗНИЦИ


Сдружение "Зона Ловеч" е част от проекта на Община Ловеч за младежки дейности.

Още снимки ТУК

1 юни 2015 – един малко по-различен празник


На 1 юни децата почистиха футболната площадка в ж.к. "Здравец" – Ловеч.
Наред с празничното си настроение те направиха и нещо полезно за своя квартал.
Това им отне почти 4 часа, след което за тях имаше награди от "Нестле" и "Славимес", както и опечени пити и сладкиши от бабите от квартала.

Поздравяваме Ви деца. Заслужени награди след положения труд.
Още снимки ТУК

Ние в нощта на музеите


Тази година на 16 май за единадесети пореден път се проведе Европейската нощ на музеите.


По този повод в Ловеч се състоя събитието „Ние в нощта на музеите”.
Всички колоездачи и любители на велосипедите бяха поканени, да посетят обектите на Регионален исторически музей – Ловеч на велосипед, именно в нощта на музеите и това се случи по един чудесен начин.
В 13:00 ч. – от площад „Тодор Кирков”, 11 въоръжени с издръжливост участници тръгнаха за с. Къкрина, за да посетят Къкринското ханче. Там те получиха изключително топло посрещане с питка и шарена сол от страна на сдружение „Заедно за Къкрина”. А братята Иван и Никола Радкови на 9 и 11 години се представиха страхотно по време на прехода. Да отидеш до Къкринското ханче с велосипед си е предизвикателство, но спускането на връщане е истинско удоволствие.
За останалите участници, които не се осмелиха да преминат 17 километровия наклон началния час беше 18:00, като от  паметника на Васил Левски всички започнаха посещението на Ловешката средновековна крепост, Музей "Васил Левски", Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи", Музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови". Специално за групата отвори врати и музейната експозиция на завод „БАЛКАН” – Ловеч.
Събитието предизвика огромен интерес, а участниците в него не бяха никак малко. Времето във вечерта на 16 май беше страхотно, което е важен фактор за настроението на колоездачите, а и не само на тях.След обиколката и на последния музей всеки участник получи своята награда, като видимо най-доволни от всичко бяха най-малките. Сред тях имаше и дечица на по пет - шест годинки съпроводени от своите родители. Те разбира се не бяха с велосипедите си, защото не могат да поддържат темпото на по- големите. Впечатляваща издръжливост прояви и 10 годишната Ивана Пламенова, която заедно със своята майка се справиха чудесно по трасето.


      Изключителен жест направи екипа на Регионален исторически музей, като награди всички участници със специални подаръци.
       Организаторите от сдружение „Зона Ловеч” раздадоха по един малък подарък и тениска за спомен от този сам по себе си интересен ден.
       Благодарим на всички, които участваха в събитието „Ние в нощта на музеите” и се надяваме да сме внесли във всеки един от вас чудесни емоции, които да запазите като спомен.

Това бе един проект на сдружение „Зона Ловеч” съпътстващ инициативата Европейска нощ на музеите, подкрепен от Регионален исторически музей Ловеч, Велоклуб “Пресечената скала”, „Балканвело” АД и финансиран по програмата за младежки дейности 2014-2020 на Община Ловеч.

Повече снимки от събитието може да видите ТУК
и ТУК

Обучение по застъпничество

По реализацията на проект „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч” сдружение „Зона Ловеч” работи вече 6 месеца. Общата продължителност на това начинание е 13 месеца и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньор по проекта е сдружение “Екомисия 21 век“.
През периода 24-26 април 2015 г. се проведе и планираното изнесено обучение по застъпничество в Парк Хотел Троян. В тези три дни се обучаваха представители на неправителственият сектор, Община Ловеч, квартални съвети и активни граждани. Лектори бяха Славея Христова от НПО „Болкан Асист” и Даниела Димитрова от Фонд „Читалища – Плевен“. В лекциите основно бяха отбелязани същността на застъпничеството, стъпките за създаване на успешен Обществен съвет, как успешно да се водят преговори и начините на комуникация, поставяха се казуси и работа по тяхното решаване. Изключително полезен бе опита на лекторите, които в края всеки казус анализираха, даваха съвети и препоръки за по-добро и правилно решение. Участниците бяха доволни от получените знания и получиха сертификати. 
Ръководител на проекта е Валентин Вълев, председател на сдружение „Зона Ловеч”, координатор – Илиана Николова, директор Младежки център към сдружение „Екомисия 21 век”, а адвокат Валентина Недялкова изготвя основните документи за успешната работа на Общественият съвет в Община Ловеч.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Ние в нощта на музеите

Ние в нощта на музеите

Нека с велосипеди да посетим обектите на
Регионален исторически музей Ловеч
в Европейската нощ на музеите


Това е един проект на сдружение „Зона Ловеч” съпътстващ инициативата Европейска нощ на музеите, подкрепен от Регионален исторически музей Ловеч, Велоклуб “Пресечената скала”, Балканвело АД и финансиран по програмата за младежки дейности 2014-2020 на Община Ловеч.

Тази година за единадесети пореден път ще се проведе Европейската нощ на музеите.
Европейската нощ на музеите се организира за пръв път през 2005 г. от френското Министерство на културата и само за няколко години в това събитие се включват почти всички страни от цяла Европа, включително и България. Това е широко отворена програма, която дава възможност на най-голям кръг от хора да се докоснат до ценностите, експонатите и творбите в музеите и галериите, както и до техните послания. Всяка година ефектът от провеждането на тази инициатива нараства.


Елате с нас на 16 май в Европейската нощ на музеите, за да посетим заедно Ловешката средновековна крепост, Музей "Васил Левски", Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи", Музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови" напълно безплатно.
Специално за участниците в инициативата ще отвори врати и музейната експозиция на завод „БАЛКАН” – Ловеч.

Основната дейност и обединяващата идея в това начинание в което Ви приканваме да се включите е да организира деца и млади хора, които заедно със своите велосипеди да посетят всички обекти на Регионален исторически музей – Ловеч в нощта на музеите.
А за тези от вас които смятат, че имат сили и желание организираме велосипедно посещение на Къкринското ханче, което ще протече по-рано през деня.
По-малките деца могат да бъдат придружавани от своите родители.
След обиколката и на последният музей всеки ще получи своята награда и ще има възможност да изкаже впечатленията си.


Записване на участниците от 01 до 15 май на
тел.: 0878 215 411
e-mail: lovech.zone@gmail.com


Програма за 16.05.2015 г.

13:00 ч. – от площад „Тодор Кирков”, всички желаещи участници тръгват за с. Къкрина, където ще посетят Къкринското ханче.

18:00 ч. — всички останали участници се събират заедно с групата която се връща от Къкрина, пред паметника на Васил Левски от където започва посещение на останалите обекти на Регионален исторически музей в Ловеч в следната последователност - Ловешката средновековна крепост, Музей "Васил Левски", Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи", Музейна експозиция на „Балкан”, Музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови".

Ние от сдружение „Зона Ловеч” искаме да направим запомняща се тази вечер за всички и да оставим по нещо за спомен от този сам по себе си интересен празник, за да можете отново да посетите музейните сбирки, да разкажете на своите приятели за тях и да заведете своите гости когато дойдат в нашия град.

Насладете се на вечерта на 16 май.


Повече информация и подробности може да намерите на страниците на събитието в социалните мрежи 

Четвърта работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Дневен ред за 14.04.2015г. 
13:00 часа - Представяне на проекта и донора
13:15 часа - Дискусия за разработеният "Етичен кодекс" 
14:30 часа - Кафе-пауза 
15:00 часа - Дискусия за Правилника и предложенията, направени от Вземащите решения 
16:00 часа - Изготвяне на Становище за бъдещето на бившата казарма
16:30 часа - Информация за предстоящото обучение в периода 24-26 април 2015 г. по застъпничество в "Парк Хотел Троян" - гр. Троян
16:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през май 2015 г.

Трета работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”


Заповядайте на третата работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”.
Тя ще се проведе на 24.03.2015 г. от 13:00 часа, в офиса на сдружение "Екомисия 21 век" на ул. Георги Бенковски.

Протокол № 3 / 24.03.2015 г.

Днес 24.03.2015г.г. в 13:00 часа се проведе работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч” при следния дневен ред: 

13
:00 часа - Представяне на проекта и донора
13
:15 часа - Дискусия за разработеният "Правилник за работа на общественият съвет" - 2 вариант. Допълнения.
14
:30 часа - Кафе-пауза
15
:00 часа -Дискусия за придружаващи документи към Правилника, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет
16
:00 часа -Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване
16
:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през април 2015 г. 

1. Работната среща започна с кратко представяне на проекта, донора и партньорските организации, които вземат участие. Всеки един от участниците в настоящата среща се представи на останалите. (Приложение: Присъствен лист). Бе направено и обобщение на случилото се във втората работна среща по проекта. 

2. Работа по документите, които трябва да се разработят за успешната работа на Обществения съвет и неговите основни цели. Представяне и изчитане на вторият вариант на Правилника за работа на Обществения съвет. Забележки по текста бяха по-скоро технически. 

3. След направената почивка продължи работата по конкретен казус – „Какво да се прави с бившата казарма на центъра на гр. Ловеч”. Участниците се включиха активно в дискусията и направиха много и различни предложения. 

4. Основно се обединиха, че на мястото трябва да бъде изграден Парк за отдих, спорт и културни мероприятия. Имаше и предложение да се провеждат в парка и сватбени церемонии. Обсъдиха се идеи за охрана, доброволно почистване, минимални такси и др. Въпросът беше зададен едновременно и във фейсбук страницата на общественият съвет и докато течеше дискусията шестима интернет ползватели бяха разгледали казуса. Очакваме гражданите на Ловеч да са активни с конкретни идеи.

5. В края на работната среща беше представен отново донора, а като дата за провеждането на следващата работна среща по проекта бе определен 14.04.2015 г. 

Решения: 

1. Да се нанесат всички направени промени по Правилника и да се представи на следващата работна среща неговия окончателен вариант.

2. Следващата работна среща да бъде на 14.04.2015 г.

След изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от организаторите.

Към протокола са приложени следните документи:
  1. Присъствен лист

гр. Ловеч

24.03.2015г. 

Втора работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Каним всички НПО, които са регистрирани и работят на територията на Община Ловеч, както и всички заинтересовани лица на втората работна среща по проекта „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”.
Тя ще се проведе на 20.02.2015 г. в офиса на партньора по проекта - сдружение "Екомисия 21 век" от 13:00 часа.

                                                                                                                              Протокол № 2 / 20.02.2015 г.

Днес 20.02.2015 г. в 13:00 часа се проведе работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч” при следния дневен ред:
13:00 часа - Представяне на проекта и донора.
13:15 часа - Дискусия за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет. Цели.
14:30 часа - Кафе-пауза.
15:00 часа - Дискусия за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет.
15:30 часа - Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване.
16:30 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през март 2015 г.

  1. Работната среща започна с кратко представяне на проекта, донора и партньорските организации, които вземат участие.
Всеки един от участниците в настоящата среща се представи на останалите. (Приложение: Присъствен лист).
Бе направено и обобщение на случилото се в първата работна среща по проекта.

  1. Работа по документите, които трябва да се разработят за успешната работа на Обществения съвет и неговите основни цели.
Представяне и изчитане на първоначалният вариант на Правилника за работа на Обществения съвет.
Забележки по текста, дискусии и корекции, направени последователно по всяка една точка от Правилника.
Участниците оказаха изключително положително влияние върху правилното структуриране и недвусмисленото изразяване на Правилника. Бяха изказани напълно основателни забележки и обсъдени редица варианти за изменение.

  1. След направената почивка продължи работата по изясняване на конкретни членове и алинеи на Правилника. Участниците се включиха активно в дискусията и направиха необходимите промени във втората част на документа.
Така се изясниха редица детайли в този основополагащ документ за работата на Обществения съвет.

  1. В края на работната среща беше представена отново фейсбук страницата на Обществения съвет с цел да достигне до повече хора и те от своя страна да изразяват мнение там, а като дата за провеждането на следващата работна среща по проекта бе определен 24.03.2015 г. .

Решения
1. Да се нанесат всички направени промени по Правилника и да се представи на следващата работна среща неговия окончателен вариант.
2. Следващата работна среща да бъде на 24.03.2015 г. 

След изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от организаторите.


Към протокола са приложени следните документи:
1. Присъствен лист

гр. Ловеч
20.02.2015г.