Обучение по застъпничество

По реализацията на проект „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч” сдружение „Зона Ловеч” работи вече 6 месеца. Общата продължителност на това начинание е 13 месеца и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньор по проекта е сдружение “Екомисия 21 век“.
През периода 24-26 април 2015 г. се проведе и планираното изнесено обучение по застъпничество в Парк Хотел Троян. В тези три дни се обучаваха представители на неправителственият сектор, Община Ловеч, квартални съвети и активни граждани. Лектори бяха Славея Христова от НПО „Болкан Асист” и Даниела Димитрова от Фонд „Читалища – Плевен“. В лекциите основно бяха отбелязани същността на застъпничеството, стъпките за създаване на успешен Обществен съвет, как успешно да се водят преговори и начините на комуникация, поставяха се казуси и работа по тяхното решаване. Изключително полезен бе опита на лекторите, които в края всеки казус анализираха, даваха съвети и препоръки за по-добро и правилно решение. Участниците бяха доволни от получените знания и получиха сертификати. 
Ръководител на проекта е Валентин Вълев, председател на сдружение „Зона Ловеч”, координатор – Илиана Николова, директор Младежки център към сдружение „Екомисия 21 век”, а адвокат Валентина Недялкова изготвя основните документи за успешната работа на Общественият съвет в Община Ловеч.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

Ние в нощта на музеите

Ние в нощта на музеите

Нека с велосипеди да посетим обектите на
Регионален исторически музей Ловеч
в Европейската нощ на музеите


Това е един проект на сдружение „Зона Ловеч” съпътстващ инициативата Европейска нощ на музеите, подкрепен от Регионален исторически музей Ловеч, Велоклуб “Пресечената скала”, Балканвело АД и финансиран по програмата за младежки дейности 2014-2020 на Община Ловеч.

Тази година за единадесети пореден път ще се проведе Европейската нощ на музеите.
Европейската нощ на музеите се организира за пръв път през 2005 г. от френското Министерство на културата и само за няколко години в това събитие се включват почти всички страни от цяла Европа, включително и България. Това е широко отворена програма, която дава възможност на най-голям кръг от хора да се докоснат до ценностите, експонатите и творбите в музеите и галериите, както и до техните послания. Всяка година ефектът от провеждането на тази инициатива нараства.


Елате с нас на 16 май в Европейската нощ на музеите, за да посетим заедно Ловешката средновековна крепост, Музей "Васил Левски", Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи", Музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови" напълно безплатно.
Специално за участниците в инициативата ще отвори врати и музейната експозиция на завод „БАЛКАН” – Ловеч.

Основната дейност и обединяващата идея в това начинание в което Ви приканваме да се включите е да организира деца и млади хора, които заедно със своите велосипеди да посетят всички обекти на Регионален исторически музей – Ловеч в нощта на музеите.
А за тези от вас които смятат, че имат сили и желание организираме велосипедно посещение на Къкринското ханче, което ще протече по-рано през деня.
По-малките деца могат да бъдат придружавани от своите родители.
След обиколката и на последният музей всеки ще получи своята награда и ще има възможност да изкаже впечатленията си.


Записване на участниците от 01 до 15 май на
тел.: 0878 215 411
e-mail: lovech.zone@gmail.com


Програма за 16.05.2015 г.

13:00 ч. – от площад „Тодор Кирков”, всички желаещи участници тръгват за с. Къкрина, където ще посетят Къкринското ханче.

18:00 ч. — всички останали участници се събират заедно с групата която се връща от Къкрина, пред паметника на Васил Левски от където започва посещение на останалите обекти на Регионален исторически музей в Ловеч в следната последователност - Ловешката средновековна крепост, Музей "Васил Левски", Етнографски комплекс "Драсова и Рашова къщи", Музейна експозиция на „Балкан”, Музейна сбирка "Атанас и Васил Атанасови".

Ние от сдружение „Зона Ловеч” искаме да направим запомняща се тази вечер за всички и да оставим по нещо за спомен от този сам по себе си интересен празник, за да можете отново да посетите музейните сбирки, да разкажете на своите приятели за тях и да заведете своите гости когато дойдат в нашия град.

Насладете се на вечерта на 16 май.


Повече информация и подробности може да намерите на страниците на събитието в социалните мрежи 

Четвърта работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Дневен ред за 14.04.2015г. 
13:00 часа - Представяне на проекта и донора
13:15 часа - Дискусия за разработеният "Етичен кодекс" 
14:30 часа - Кафе-пауза 
15:00 часа - Дискусия за Правилника и предложенията, направени от Вземащите решения 
16:00 часа - Изготвяне на Становище за бъдещето на бившата казарма
16:30 часа - Информация за предстоящото обучение в периода 24-26 април 2015 г. по застъпничество в "Парк Хотел Троян" - гр. Троян
16:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през май 2015 г.