Oбщо събрание на сдружение "Зона Ловеч"

Уважаеми членове и симпатизанти на сдружение "Зона Ловеч"

Годишното общо събрание на сдружението ще се проведе на 26 февруари 2014 г. (сряда) от 18:00 часа във Виенската кафе-сладкарница Ловечпри следният Дневен Ред: 
1. Отчет за Дейността на сдружението през 2013г. - докладва Валентин Вълев - председател 
2. Финансов отчет - докладва Венцеслава - счетоводител 
3. Проекто бюджет за 2014- докладва Венцеслава - счетоводител 
4. Други. 


Новото ни помещение е чудесно, изисква се обаче много работа!

Сдружение Зона Ловеч вече има своето ново помешение!
Разбира се предстои да бъде свършена много работа докато помещението придобие подходящия вид, за да бъде използвано.
За това нека всички наши членове, симпатизанти и приятели да ни окажат съдействие и да помогнат за развитието на това място.
Благодарим Ви!

Малко предистория може да видите тук: http://zetramedia.com/?p=16943