Спортен празник на 1 ноември

На 1 ноември (Ден на народните будители) от 15:00 часа ще се проведе традиционен спортен празник пред офиса на сдружение „Зона Ловеч“ в ж.к. „Здравец“.
 
Състезанията ще бъдат по:
1.  Тенис на маса
2.  Уличен фитнес
3.  Скок от място
4.  Скок на въже
5.  Игра на дама
6.  Въртене на обръч
7.  Народна топка

Заелите първо място ще получат награди, а за всички участници ще има лакомства.
Такса за участие за всяко състезание – 2 лв.
Записване за състезанията може да направите в офиса на сдружението.
Сдружение „Зона Ловеч” очаква вашата подкрепа и спомоществователство за провеждане на събитието.
                                                                                                           

Благодарим на всички, които по някакъв начин взеха участие във всчико това!
Заключителна пресконференция


Сдружение „Зона Ловеч” и ръководството на Обществен съвет – Ловеч, Ви канят на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“ на заключителна пресконференция по проект „НОВО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”.

Заключителната пресконференция ще се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на проекта и финансиращата организация.
2. Представяне на избраното ръководство на Обществения съвет.
3. Представяне на документите създадени от работните групи, път, трудности, реализизация.
4. Представяне на кандидат кметовете за Община Ловеч.
5. Изказване на кандидат кметовете на тема: „Има ли нужда от гражданско общество в Община Ловеч?”.
                                                                                                                         
Заключителната пресконференция по проект „Ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч се проведе на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“.
На нея бяха поканени представители на неправителствения сектор, граждани, представители на политически партии и журналисти.
На срещата бе представен самият проект и финансиращата го организация, както и основните документи за работата на Съвета разработени през тези 13 месеца.
Представено беше и ръководството на Обществения съвет в лицето на председателя, зам. председателя и секретаря, които са избрани на учредителното събрание на Съвета.

Присъстващите изразиха позитивна нагласа към новосформираният Обществен съвет и готовност за подкрепа, като му пожелаха успешен старт и активни действия в подкрепа на гражданското общество.