Покана за общо събрание на сдружение “Зона Ловеч”


ПОКАНА
За общо събрание на сдружение “Зона Ловеч” - гр. Ловеч

  Уважаеми членове на управителния съвет, скъпи приятели,
на 18.02.2018 г. от 11:00 часа в кафето в Сити Център - Ловеч ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2017 г. – докладва В. Вълев – председател на сдружението.
  2. Финансов отчет за 2017 г. – докладва счетоводител.
  3. Обсъждане Проектобюджет за 2018 г.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Други.

Валентин Вълев
Председател на сдружение “Зона Ловеч”

02.02.2018г.
гр. Ловеч.