За контакти


Сдружение „Зона Ловеч”

гр. Ловеч 5500
ж.к. „Здравец”, бл. 208,
вх. В, ет. 2, ап. 3
Валентин Вълев
тел.: 0888 247 790

e-mail: zonalovech@abv.bg