Обществен съвет Ловеч

Дневен ред за работната среща на 26.06.2015 г.

13:00 часа - Представяне на проекта и донора
13:15 часа - Дискусия за разработеният "Етичен кодекс" 2
14:30 часа - Кафе-пауза
15:00 часа - Изготвяне на стратегия по застъпничество за успешно реализиране на проекта и създаване на общественият съвет. Подготовка на документите, които трябва да бъдат внесени в Община Ловеч
16:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през юли 2015 г.