Четвърта работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Дневен ред за 14.04.2015г. 
13:00 часа - Представяне на проекта и донора
13:15 часа - Дискусия за разработеният "Етичен кодекс" 
14:30 часа - Кафе-пауза 
15:00 часа - Дискусия за Правилника и предложенията, направени от Вземащите решения 
16:00 часа - Изготвяне на Становище за бъдещето на бившата казарма
16:30 часа - Информация за предстоящото обучение в периода 24-26 април 2015 г. по застъпничество в "Парк Хотел Троян" - гр. Троян
16:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през май 2015 г.