Какво да правим с непотребните батерии?


В ежедневието си човек използва енергията на батериите за захранване на различни по вид и размер устройства, играчки или техника. Батериите ни помагат, правят живота ни по лек и забавен.
Но какво правите, когато батериите трябва да бъдат сменени с нови?
Ами много ясно, купувате си нови!

Искаме да не забравяте обаче, че старите, вече ненужни батерии не трябва да отиват в контейнерите за смет и в природата.
Повечето от нас знаят, че изтощените батерии се събират разделно и се изхвърлят в онези съдове за негодните за употреба батерии, които виждаме в магазинните мрежи, в различни офиси или фирми.

За това, използвайте специално маркираните контейнерчета по предназначение или се свържете с нас!
Предайте ни изтощените си батерии!
Ние от сдружение „Зона Ловеч” знаем какво да направим с тях!

Сдружение „Зона Ловеч” предава събраните излезли от употреба батерии на „Eco Battery” – организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори.


Благодарим, че пазите Земята!