Заключителна пресконференция


Сдружение „Зона Ловеч” и ръководството на Обществен съвет – Ловеч, Ви канят на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“ на заключителна пресконференция по проект „НОВО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ”.

Заключителната пресконференция ще се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне на проекта и финансиращата организация.
2. Представяне на избраното ръководство на Обществения съвет.
3. Представяне на документите създадени от работните групи, път, трудности, реализизация.
4. Представяне на кандидат кметовете за Община Ловеч.
5. Изказване на кандидат кметовете на тема: „Има ли нужда от гражданско общество в Община Ловеч?”.
                                                                                                                         
Заключителната пресконференция по проект „Ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч се проведе на 21.10.2015 г. от 16:00 часа в конферентната зала на хотел „Президиум Палас“.
На нея бяха поканени представители на неправителствения сектор, граждани, представители на политически партии и журналисти.
На срещата бе представен самият проект и финансиращата го организация, както и основните документи за работата на Съвета разработени през тези 13 месеца.
Представено беше и ръководството на Обществения съвет в лицето на председателя, зам. председателя и секретаря, които са избрани на учредителното събрание на Съвета.

Присъстващите изразиха позитивна нагласа към новосформираният Обществен съвет и готовност за подкрепа, като му пожелаха успешен старт и активни действия в подкрепа на гражданското общество.