"Граждански дебат за промяна"

Членове и доброволци от Сдружение Зона Ловечвзеха участие в Проекта „Граждански дебат за промяна” изпълняван от сдружение „Болкан Асист” и финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Това се случи на 05.12.2014 г. на Регионалният граждански панел в Ловеч. Тук бяха дискутирани теми като:
-         какво да се подобри в работата на централната и местната власт (Народно събрание и Общински съвети)?
-         „За” или „Против” задължителното гласуване?
-         необходим ли е пряк избор на Областни управители?
-         достатъчно демократични ли са процедурите за прилагане на пряката демокрация (изискванията за кворум и брой подписи за националните и местните референдуми)?
-         кои според вас са най-удачните форми за граждански контрол върху дейността на институциите ?
-         как да се сформират обществените (консултативни) граждански съвети и какви правомощия да имат?