Конференция на бъдещето - Форум гражданско участие

Сдружение "Зона Ловеч" взе участие в Конференция на бъдещето - Форум гражданско участие (ФГУ), която се проведе във ВеликоТърново.
ФГУ наброява вече над 130 организации и мрежи.
На конференцията бяха представени и очертани насоките за развитие на сдружението до 2017 г.