Oбщо събрание на сдружение "Зона Ловеч"

Уважаеми членове и симпатизанти на сдружение "Зона Ловеч"

Годишното общо събрание на сдружението ще се проведе на 26 февруари 2014 г. (сряда) от 18:00 часа във Виенската кафе-сладкарница Ловечпри следният Дневен Ред: 
1. Отчет за Дейността на сдружението през 2013г. - докладва Валентин Вълев - председател 
2. Финансов отчет - докладва Венцеслава - счетоводител 
3. Проекто бюджет за 2014- докладва Венцеслава - счетоводител 
4. Други.