ДЕЙНОСТПредмет на дейност на сдружението е: разработване и реализиране или участие в програми, проекти и планове, свързани с подобряване, усъвършенстване на инфраструктурата на населеното място и опазване на околната среда. Подкрепа на дейности, свързани с обучението, личностното развитие и гражданското участие на децата, младите хора и хората от третата възраст. Подкрепа на дейности за поставяне на фокус семейното и общественото здраве. Подкрепа на дейности, свързани със съвременното изкуство и култура.